GRÆNSELØBET´S HISTORIE

Bliv ”Grænseoverløber” for en dag – på legal vis

Deltag i Grænseløbet og passer den Dansk/Tyske grænse 2. gange uden at vise pas, og dette på helt legal vis – velkommen til Jubilæumsløbet 2009!

Det var i efteråret 1984 at den tidligere formand for BOV IF, Leo Balle fik ideen til et grænseoverskridende motionsløb. I november dette år blev der indkaldt til møde i den første løbskomité. Man gik i gang med at finde en egnet rute. 2. juledag brugte løbskomiteen til at fastlægge og opmåle ruten, som næsten er identisk med den 12 km rute der stadig løbes på. Opmålingen var dog ikke uden forhindringer. Skomagerhus grænsen skulle passeres, og var dengang kun var åben for publikum i sommerperioden om søndagen. Man valgte derfor at dele opmålingen så  hold 1 gik fra Grænsehallerne til Skomagerhus og her rakte målehjulet over ”Grænsesnoren” og hold 2 fortsatte derfra med målingen. Resultatet blev en rute på 11,8 km. Denne er siden rettet ganske lidt, så den nu er 12 km.

Det første Grænseløb blev skudt igang lørdag den 21. september 1985 af  borgmester i Bov Kommune, Thomas Jessen og havde i alt 336 deltagere. Flest lokale deltagere, men dog også deltagere fra alle dele af Danmark og Nordtyskland.

Der har fra både ind- og udland været tilmeldt i alt 24985 personer. Af disse har 22980 gennemført løbet, på den meget smukke rute gennem Kollund skov og det specielle at løbe over grænsen. Det svarer til at der i alt er løbet 243361 km – eller 5,7 gange jorden rundt!

Et kendetegn har været at uanset hvordan dagen er begyndt, så er solen kommet frem kort før løbet er blevet skudt i gang.

I de første år brugte løbskomiteen meget energi på at få løbet gjort kendt. Der blev indgået medlemskab af Jysk-Fynsk Motionsløberforening, annonce i Trim-kalenderen og god presseomtale fra de lokale medier. Dengang var der heller ikke så mange løb at skrive om.

Der blev arrangeret ture til Marselisløbet i Århus, Vestkystløbet i Esbjerg, OK-løbet i Odense, Kieler Stadtlauf, Schleswig Stadtlauf. Alle steder blev der uddelt programmer. På plancer blev der vist billeder og tegninger af løbsruten osv. Senere blev der med hjælp fra medlemmer i BOV IF Atletik/Motion arrangeret stafetløb til bl.a. Fur, Schwerin og Celle og så blev der undervejs i de større byer uddelt programmer og løbsinformation om Grænseløbet. Alt dette gjorde at der kom gang i tilmeldingerne, og i 1997 toppede deltagerantal med rekord på 1391løbere. I den periode blev der fra de store klubber som Århus 1900 og OGF, Odense arrangeret busture med mange deltagere til Grænseløbet. Det er så i de senere år faldet lidt igen, men bortset fra et par år, så har man kunnet fastholde et deltagerantal omkring 1000. I år er det så vort håb, at vi kan få rigtig mange til at deltage så vi sammen kan fjere, at det er 25.gang og det med deltagerrekord.

I løbskomiteen taler man i dag meget om den forandring der er sket igennem alle årene med Grænseløbet. De første år blev alt materiale som pressemeddelelser, deltagerlister, løbsprogram, resultatlister osv. lavet på en almindelig skrivemaskine, med god hjælp af mange flasker rettelak. Tryk blev fremstillet på en ikke alt for god kopimaskine.Der blev brugt mange timer, ikke mindst når der var noget der havde svigtet i forbindelse med tidtagningen, som foregik med stopur, så kunne der godt blive brugt mange ”sene nattetimer” i ugerne efter løbet.

Så kom ”elektronikken” til Grænseløbet.

Med stor hjælp fra en meget engageret viceskoleinspektør og en EDB-nørd fra Kruså Skole, blev EDB en stor hjælp for den administrative del af løbet. Viceskoleinspektøren og EDB-nørden fandt stor interesse i at bruge en del af den kostbare fritid til at lave et program der kunne registrere deltagerne og ikke mindst registere tiden ved hjælp af stregkoder og scanner.

Senere fik vi så ved hjælp af en god sponsor vort første eget edb-anlæg. I de efterfølgende år blev programmerne udviklet og opdateret efter de større krav der blev stillet i forbindelse med flere og flere deltagere.På hjemmesiden var der nu mulighed for at se oplysninger og tilmelding blev gjort On-line. Der er i årene blevet investeret flere gange i nyt edb materiale. Det har det som bekendt næsten at være forældet, dagen efter man har købt det!

I 2007 skete der så noget nyt. Der blev indgået en aftale med et professionelt tidtagningsfirma, hvor der blev mulighed for online tilmelding via vor hjemmeside. Alle deltagerne løber nu med en chip. Her registeres tiden så deltagerne straks efter løbet kan få den nøjagtige tid samt få udskrevet et diplom.Ja, der er sket noget siden dengang med stopur, skrivemaskine, rettelak og en gammel kopimaskine!

Alt dette ikke uden gode og trofaste sponsorer

Ikke mindst erhvervslivet i Bov Kommune, men også fra andre dele af landet, har vi i alle år haft sponsorer, der har bakket op om vort arrangement. Mange har været med alle år!

Denne opbakning har ikke mindst idrætsungdommen i BOV IF nydt godt af, men også deltagerne i form af mange flotte præmier.

Der skal lyde en stor tak til alle der på denne måde har støttet os.

Grænseløbet anno 2009

Nu skulle man så tro, at med alle de erfaringer man har oparbejdet, så laver man Grænseløbet i de første uger af september ”med venstre hånd”, og resten ordner sig selv.

Tror man det, så skal man i hvert fald ikke drømme om at blive medlem af løbskomiteen.

For at løbet skal holde standarten og stadig udvikle sig, så er det nødvendigt, at der arbejdes på det hele året. Derfor holdes der fra begyndelsen af året, månedlige møder hvor der følges op på nye tiltag, udfærdigelse af program, kontakt til sponsorer, få aftale med myndigheder, starte fortræning osv. Det har bestemt aldrig været kedeligt, og løbskomiteen har altid været sammensat at medlemmer med forskellige erhvervsbaggrunde. Alle har været indstillet på at yde en stor indsats til gavn for idrætslivet i BOV IF. Nævnes skal det at et enkelt medlem, som den eneste har været med i løbskomiteen alle år –  og har udført et stort og helt unikt arbejde, som sjældent ses i forbindelse med bestyreles- eller komitearbejde.

Hvad arbejdes der så på nu

I øjeblikket er de sidste aftaler med sponsorer faldet på plads. Vort løbsprogram er færdig til udgivelse i slutningen af april måned. Fortræningen starter mandag den 11. maj kl. 1800 fra Grænsehallerne, hvor der efter træningen er mulighed for bad.

I forbindelse med afholdelse af selve løbet, arbejder vi på at få arrangeret ”et lille løb i løbet”, med håb om deltagelse af alle vore sponsorer. Der vil igen i år være mange flotte præmier ikke blot til vinderne, men også mange lodtrækningspræmier på startnumre. Der vil igen være præmier til største skolehold, største holdtilmelding samt til bedste hold i firmaholdkonkurrencen.

Alle deltagere vil i år få overrakt en ”Jubilæumsmedalje” når de passerer målstregen.

Og så ikke mindst alle dem som har deltager 25. gange, vil få overrakt en gave, som vi ikke vil løfte sløret for på dette tidspunkt.

Efter løbet er der så budt op til Jubilæumsfest fra kl. 1500-1700 hvor der serveres ”Sønderjysk Kaffebord” gratis for alle deltagere. I forbindelse med dette vil der være præmieuddeling, alle 25.gangs deltagere vil blive hædret og der vil være underholdning af vort husorkester Teglsten, som næsten har fulgt os i alle år.

Besøg vor hjemmeside www.graenseloebet.dk hvor der er mulighed for tilmelding.Her kan man se deltagerlisten, samt følge de nyheder der sker i de næste måneder.

Bliv Grænseoverløber for en dag - vi ses til det 25. Grænseløb den 19. september 2009

 

Billeder fra 2022 er klar

 

Du kan se dem her

 

Deltagerliste 2022

Resultater 2022

Sponsorer

Besøgstæller

Besøg siden den: 28-06-2016
Total: 505640
Dagligt: 209

1 online