Skip to main content

Regler for Grænseløbet

Navn "GRÆNSELØBET" + årstal
Tilhørsforhold Bov IF Atletik/Motion iflg. gældende vedtægter
Tidspunkt for afvikling Hvert år, 3. lørdag i september måned, kl. 14.00
Løbskomite

Løbskomiteen skal bestå af mindst 5 personer, hvoraf 1 skal være medlem/suppleant i Bov IF A/M bestyrelse.
Kun aktive medlemmer af Bov IF A/M eller passive medlemmer af Bov IF kan indtræde i løbskomiteen.
Løbskomiteen består af formand, kasserer samt min. 3 medlemmer, der binder sig for mindst 2 år. Formænd og kasserer kan ikke udtræde samtidig.
Ethvert medlem af løbskomiteen forsøger ved sin udtræden, at finde en kvalificeret afløser, som desuden skal godkendes af de andre komitemedlemmer samt af bestyrelsen af Bov IF A/M.

Økonomi Hvert år afleveres, senest ved afholdelsen af Bov IF A/M's generalforsamling, et regnskab, der skal være revideret af Bov IF A/M's revisorer.
Overskud der oparbejdes ved afholdelse af GRÆNSELØBET, skal indtil et beløb af 25.000 kr. forblive i GRÆNSELØBET til finansiering af næste års løb.
Beløb herudover henløgges i GRÆNSELØBETs regi, til større nyanskaffelser i Bov IF A/M og i GRÆNSELØBET, til gavn for såvel atletik - som motionsudøvere.
I mindre omfang kan der ekstraordinært overføres beløb til Bov IF A/M, til den løbende drift til støtte for f.eks. ankeltprojekter (kurser, stævner o.l.).
Opløsning af GRÆNSELØBET kan kun ske i samråd med Bov IF's hovedbestyrelse, Bov IF A/M og løbskomiten.
Ved opløsning skal alle midler i GRÆNSELØBET overføres til Bov IF A/M.
Ruten Ruterne på hhv 12 og 5,4 km skal være i de h.t. vedlagte kortudsnit markerede.
Ruterne skal være tydelig afmærkede og bemandet med levende poster på alle udsatte steder.
Der skal være radio- og samarittertjeneste på ruten, samt mindst 1 læge og 1 ambulance i start- og målområdet.
Løbsprogram Løbsprogrammet udsendes hvert år i juni måned til alle tidligere deltagere samt til atletik-/motionsklubber i Danmark og Nordtyskland.
Vedtægter Ovennævnte regler annulerer hermed de vedtægter for GRÆNSELØBET, der blev vedtaget på generalforsamlingen den 25.2.1986 samt februar 1989.

Vedtaget på generalforsamlingen for Bov IF A/M, den 3.2.1997.

GRÆNSELØBET er en afdeling af BOV IF/Atletik og Motion